Wettelijke bepalingen

 

UITGEVER

 

 

De website www.campingdumettey.com is uitgegeven door LES CAMPINGS VERTS NATURE (kapitaal € 10.000, geregistreerd onder kvk-nummer 802.161.398), gezeteld Route du Camping – F-88120 Vagney

SIREN 802 161 398
Tel: +33 (0)3 29 23 19 45
E-mail:campingdumettey(at)gmail.com

 

 

PUBLISHING DIRECTOR

 

 

Publishing Director www.campingdumettey.com: Eric Legros
Uitgever www.campingdumettey.com: Eric Legros

 

 

HOSTER

 

 

De website www.lasalle-bourges.net is gehost door PlanetHoster, gezeteld 4416 Louis B. Mayer – Laval, Quebec H7P 0G1 – Canada, waarvan de servers zich in Parijs bevinden.

Tel: +33 1 76 60 41 43
E-mail: tech@support.planethoster.info

 

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

 

De algemene structuur en de teksten, grafische voorstelling, beeldmateriaal, geluiden en video’s van de website www.campingdumettey.com zijn eigendom van LES CAMPINGS VERTS NATURE of partners. Gedeeltelijke en/of totale reproductie en/of kopieën van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LES CAMPINGS VERTS NATURE of partners is strikt verboden en zou beschouwd kunnen worden als vervalsing volgens art. L.335-2 e.v. uit het Wetboek voor Intellectueel Eigendom.

De merken zijn gedeponeerde merken van LES CAMPINGS VERTS NATURE. Elke gedeeltelijke of gehele representatie en/of reproductie van deze merken, van welke aard dan ook, is ten strengste verboden.

 

 

FRANSE INFORMATICAWET

 

 

Conform de Franse Informaticawet 78-17 van 6 januari 1978 beschikt u over een recht op verzet (art. 38), toegang (art. 39), wijziging en/of schrapping (art. 40) van uw persoonlijke gegevens. U kunt dit recht doen gelden door u te wenden tot Camping du Mettey.

Legitimatie met een geldig identiteitsbewijs:

per brief: Chemin du camping – F-88120 VAGNEY
per mail: campingdumettey[at]gmail.com

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. www.campingdumettey.com verplicht zich in het bijzonder om de vertrouwelijkheid van e-mails te respecteren.

De website www.campingdumettey.com gebruikt Google Analytics voor de statistieken. Geen enkel persoonlijk gegeven wordt opgeslagen in het kader van ons statistiekenbeleid.

Deze website gebruikt ook cookies.
Een cookie is een bestand van klein formaat dat met de navigatie gerelateerde informatie opslaat die gebruikt wordt voor latere bezoeken.
Persoonlijke gegevens worden hierbij niet verzameld.

 

Ce message est également disponible en : Frans Duits

Share This